Welkom op de website van Camerata Trajectina. Een ogenblik geduld alstublieft...


Welcome at Camerata Trajectina's website. Please, wait a moment...

Meerstemmig

Naast liedjes krijgt ook meerstemmige muziek aandacht bij Camerata Trajectina. We hebben een vocaal kwartet, dat naar believen kan worden uitgebreid. Op de cd Calvijn in Gouden Eeuw staan vocale psalmzettingen van Sweelinck en Le Jeune en op de cd  Hollandse Madrigalen zettingen van Padbrué en Ban op Nederlandse teksten. Cornelis Schuyt heeft zelfs een aparte cd gekregen.

Nederlandstalige polyfone muziek is vaak onvolledig overgeleverd. Voor  Camerata Trajectina is dat een extra uitdaging. Zo zijn er op de cd's Hollandse Madrigalen en Maastrichts Liedboek reconstructies van verloren gegane partijen te vinden. Anders zou die prachtige muziek ongezongen blijven! Voor de cd met de wereldlijke werken van Jacob Obrecht werd weer een andere vorm van reconstructie toegepast: deze stukken zijn zonder tekst overgeleverd. Camerata Trajecina gaf dichter Gerrit Komrij de opdracht nieuwe teksten te maken, met verbluffende resultaten.

close