Welkom op de website van Camerata Trajectina. Een ogenblik geduld alstublieft...


Welcome at Camerata Trajectina's website. Please, wait a moment...

Algemene informatie over de Stichting Camerata Trajectina

De Stichting Camerata Trajectina is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41179984. De Stichting is opgericht op 27 augustus 1981.
De statutaire doelstelling luidt: het bevorderen van de beoefening en de verbreiding van muziek uit de middeleeuwen, de renaissance en de vroeg-barok.
De Stichting heeft een Culturele ANBI-status. RSIN/fiscaal nummer: 70.82.794.
Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0002 6985 01
 

bestuur

Het bestuur van de Stichting Camerata Trajectina bestaat uit:
Bram van der Wees, voorzitter
Martine de Bruin, secretaris
Jos van Raan, penningmeester
Jan Nuchelmans, lid
 

samenvatting beleidsplan 2013-2016

Missie:
Camerata Trajectina brengt Nederlands muzikaal erfgoed tot leven in zijn culturele context, op speelse wijze gebracht en tegelijkertijd wetenschappelijk onderbouwd.

De doelstelling van Camerata Trajectina is deze muziek weer tot klinken te brengen, zich baserend op eigen onderzoek en ervaring met dit onvolledig overgeleverde repertoire, en om deze muziek in zijn culturele en/ of maatschappelijke context te presenteren aan een hedendaags publiek, met een maximum aan speelsheid en spanning, maar wetenschappelijk onderbouwd.

De artistieke visie die ten grondslag ligt aan onze voorgenomen activiteiten:
De visie van waaruit wij opereren is de overtuiging dat muziek onlosmakelijk is verbonden met haar culturele en maatschappelijke context. Nu en vroeger. Wil men die verbindingen zichtbaar en hoorbaar te maken dan kan men zich niet beperken tot de ‘serieuze’ muziek van de elite maar moet men een breder muziekbegrip hanteren, inclusief de orale en semi-orale genres van het lied en de instrumentale muziek. Dit impliceert dat slechts een gedeelte van de noten overgeleverd is; veel moet door de musici geïmproviseerd en gereconstrueerd worden om het geluid en de impact van wat ooit geklonken heeft te benaderen.
Op deze wijze wil wij bijdragen aan de ontsluiting, ontwikkeling en valorisatie van Nederlands immaterieel erfgoed.
Muzikaal erfgoed wordt altijd gebracht in thematische vorm, die idealiter aansluit bij een maatschappelijke reden om een specifiek programma te maken en te spelen. Vanuit de thematische aanpak worden soms ook Nederlandse componisten gevraagd daarbij nieuwe stukken te schrijven.
Bij het maken en spelen van onze programma’s werken wij vaak samen met andere organisaties. Met hen  zoeken en vinden wij vaak andere (meer directe)  wegen om ons publiek te vinden en spelen wij ook geregeld buiten de reguliere podia.
Aan deze visie ontlenen wij een scherp profiel.

De programma's:
Programma’s van  Camerata Trajectina hebben van oudsher een verbinding gehad met een maatschappelijke gebeurtenis (tentoonstelling; dood/geboorte van een schrijver/ schilder/staatsman etc). Dit heeft veel bijzondere producties (en opnamen) opgeleverd van nieuw gevonden oud repertoire. De laatste vier jaar heeft Camerata Trajectina andere accenten in haar programmering aangebracht en heeft veel tijd, energie en (subsidie)geld gestoken in het , vaak voor het eerst,  op de plank en krijgen van muziektheater gebaseerd op 16/17e eeuwse bronnen.
De niche van Camerata Trajectina is dat er, hoewel in Nederland veel ensembles actief met ‘oude muziek, niet één ensemble zo intensief doende is met het ontdekken, arrangeren en opnieuw uitvoeren van het Nederlandse repertoire uit de periode tot en met de Gouden Eeuw. In deze nichemarkt kent Camerata Trajectina in Nederland eigenlijk geen echte concurrenten. Dit betreft de muziek zelf (vrijwel nooit zomaar uit de kast te trekken), de uitvoering (met in de arrangementen veel ruimte voor de uitvoerders) als soms de plek (op locatie, in musea e.d.)
 

beloningsbeleid

De Stichting Camerata Trajectina heeft geen vaste medewerkers in dienst.
De werkzaamheden van directie en musici gebeuren op projectbasis.
De meeste musici verrichten de werkzaamheden als zelfstandige/zzp-er en dienen voor hun vergoeding nota’s (met BTW) in. De Stichting is zelf BTW-plichtig (onder nummer 70.82.794). Andere musici laten zich verlonen. De Stichting heeft hiervoor een inhoudingsplichtenverklaring.
De beloning geschiedt op basis van gangbare tarieven in de sector. Per concert ligt de vergoeding per musicus tussen de € 300 en  € 500.
De directeur is tevens musicus en doet de werkzaamheden als directeur onbezoldigd. Ook de bestuursleden verrichten hun activiteiten onbezoldigd.
 

jaarverslag en balans met v&w

Hier vindt u een link naar het jaarverslag 2014, het jaarverslag 2015 en het jaarverslag 2016 in pdf-formaat.

close